به گزارش افکارنیوز، هدیه تهرانى از اولین روزهاى وقوع سیل، با حضور در مناطق سیل زده در حال کمک به مردم است.

 

اینستا