به گزارش افکارنیوز،

محمدرضا غفاری این عکس را دراینستاگرامش منتشر کرد.

 

اینستا