به گزارش افکارنیوز،

یکتا ناصر با انتشار این عکس نوشت:

خداحافظ فیلم عزیزم #رحمان_۱۴۰۰

داغ تو هم بر دلم نشست مانند داغهاى دیگر باکى نیست داغدارى هم عادتیست دیرین...

 

اینستا