به گزارش افکارنیوز،

داریوش فرضیایی با انتشار این عکس نوشت: چه زیبا و معصومانه لبخند میزنی در حالی که سینه ای پر از غم و اندوه داری!

آنقدر مهربان و صبوری که مرا به گریه وا میداری !

دلتنگیهایت را میشناسم مادر

خدا با توست...

اینستا