به گزارش افکارنیوز، گلاره عباسی با انتشار این عکس نوشت:

امشب. یزد. نم بارون. دوستتون دارم مردم نازنین شهر یزد .چقدر خوش خاطره است این شهر برای من. توضیح عکس و لباس در چند روز اینده. عکس اقای محمدرضا بهشتی.

 

13