به گزارش افکارنیوز،

روشنک عجمیان این عکس را منتشر کرد.

 

روشنک عجمیان