به گزارش افکارنیوز،

صهیب مصری، خبرنگار شبکه الکوثر در سوریه زخمی شد.

خبرنگار معاونت برون مرزی سازمان صدا و سیما به هنگام پوشش عملیات جبهه شمال غرب استان حماه سوریه بر اثر اصابت گلوله به ناحیه سر و سینه به شدت زخمی شد.