آزاده نامداری با انتشار این عکس نوشت:

ماه رمضون

گندم بانو که خیلی خانومه.

پ.ن.هرچیزی به وقتش

لاحول ولا قوه الا بلا....

آزاده نامداری