به گزارش افکارنیوز،

حسام منظور با انتشار این عکس نوشت:

روز همگی خوش. آسمونتون آبی.

 

حسام منظور