به گزارش افکارنیوز،

نسیم ادبی با انتشار این عکس نوشت:

سربال برادر جان

نویسنده:سعید نعمت الله

کارگردان:محمد رضا آهنج

هر شب ساعت ٢٠/٣٠

برادر جان