به گزارش افکارنیوز،

سعید روستایی با انتشار این عکس نوشت: نوید محمدزاده در نمایی از متری شیش و نیم.

عکس: امیرحسین جان شجاعی.

 

نوید محمدزاده