به گزارش افکارنیوز،

فریبا کوثری با انتشار این عکس نوشت: در این روز غم انگیز....... دلخوشیم

اگر بدانیم تو هم به جایی.....

نشسته ای پشت پنجره......

و دلت برای خواندن تنگ شده

به خدا میسپارمت که آغوشی امن تر از او سراغ ندارم.......

 

فریبا کوثری