به گزارش افکارنیوز،

دنیا مدنی با انتشار این عکس نوشت: پدرجان.

 

دنیا مدنی