بابک جهانبخش با انتشار این عکس نوشت: روزها می گذرند

و من بیشتر دنیا را می شناسم

عاقل تر می شوم و محتاط تر

دیگر کمتر رویا می‌بافم

دیرتر آدم ها را باور ‌می‌کنم

کمتر از زشتی ها تعجب می کنم

بیشتر احساساتم را نادیده می گیرم

روزها می گذرند و من هر روز

بیشتر از دنیای سادگی ام فاصله می گیرم !

 

بابک جهانبخش