پوریا پورسرخ با انتشار این عکس نوشت:

در کنار سلطاااااان ...فرهاد...خرچنگ ...یار قدیمى ...رفیق آدم حسابى

 

Screenshot_20190608-224035_Instagram