به گزارش افکارنیوز،

 زهرا داودنژاد در اکران فیلم کارت پرواز حضور داشت.

 

داوود نژاد