به گزارش افکارنیوز،

هومن سیدی با انتشار این عکس نوشت:

:من خیلی گشنمه

:من بیشتر

:دیشب کم خوابیدم

:من اصلا نخوابیدم

:حالم خوب نیست

:من دیشب تا صبح تب داشتم

:اوضاع مالیم خوب نیست

:داداش ما رو که از خونه بیرون کرد صاحبخونه

:بیرون نمیام فکر کنم پام مو برداشته

:لوس نکن،من پام شکسته ولی بیرونم

:مرسی دیگه سیگار نمیکشم

:منم خیلی ترک کردم ولی دوباره برگشتم،تو هم بر میگردی

اندر احوالات و مکالمات ایرانی

هرچقدر ذکر مصیبت بیشتر

قوی تر برنده تر

هر چقدر رقت بار تر

جالب تر و دلنشین تر

عکس:امیر حسین شجاعی

هومن سیدی