به گزارش افکارنیوز،

افسانه بایگان با انتشار این عکس نوشت:

مهر که گونه اش را بوسید آهی خفیف کشید،نسیم آرام در گوشش گفت :

عشق،تنها دلیل بودن توست.از پهلوی رویایی راست به دنده چپ نشئه خوابی دیگر غلتید ...

روزی دیگر بر زمین آغاز شد.

#سفر #تابستان #پاییز #زمستان

 

افسانه بایگان