به گزارش افکارنیوز،

حامد غفاری با انتشار این عکس نوشت: 

پارسال صبح همین روز خدا تو رو به ما داد... اون موقع شاید خیلی معنای پدر بودن رو درک نمی کردم، اما امروز پس از ٣٦٥ روز، می تونم با صدای بلند فریاد بزنم تو کسی هستی که من و مامانت حاضریم همه وجودمون رو فدای یک تار مو ات کنیم. همیشه خندان و در سلامت کنارمون باش

 

حامد غفاری