به گزارش افکارنیوز،

محمد قاضی این عکس را منتشر کرد.

محمد قاضی