به گزارش افکارنیوز،

مریم وطن پور با انتشار این عکس نوشت:

قــاصــدک‌هــا،

آن‌قــدر در کنــج دیــوار مــانــدنــد

کــه خبــرهــایشــان از خــاطــر رفــت . . .

#گروس_عبدالملکیان

مریم وطن پور