به گزارش افکارنیوز،

سامان احتشامی با انتشار این عکس نوشت:

یه سلفى دلپذیر...

 

سامان احتشامی