به گزارش افکارنیوز،

نرگس محمدی با انتشار این عکس نوشت:

با رفیق جان در حال موتور سوارى

عکس رو دوست دارم ، انگار که تو مریخ عکس گرفتیم ... رنگ عکس هاى فضاى شده.

 

نرگس محمدی