تصویری از حدیث میرامینی در کنار همسرش مجتبی رجبی را می بینید.

 

حدیث میرامینی