به گزارش افکارنیوز ، مهناز افشار با انتشار این عکس نوشت:

مثل جواهر در مراسم آرمانی درخشیدی. رفیق روزهای دور و نزدیک من.

 

مهناب کرامتی