به گزارش افکارنیوز،

سارا خوئینی‌ها با انتشار این عکس نوشت:

آموختم که این تعادل جهان است پیدا کردن دوست از میان غریبه ها و غریبه شدن در میان دوستان!

 

سارا خوئینی ها