به گزارش افکارنیوز،

سانیا سالاری با انتشار این عکس نوشت:

امشب می خوانم نه آنچه را که باید با آن بجنگیم

بلکه آنچه را که باید از آن دفاع کنیم

لذت های زندگی

عشق،آتش در زمستان

رودخانه ی خنک در تابستان

گوشت و نان هر وعده

ترانه ای که می خوانیم قدم زنان در جاده

بستری که در آن می خوابیم

خواب،بدون از جا پریدن

بدون اضطراب از فردا،اوقات فراغت

آزادی به هر کجا رفتن

احساس منزلت و خیلی چیزهای دیگر

دوست دارم و می خوانم بهار به گل نشسته را

دوست دارم و می خوانم تابستان با میوه هایش را

دوست دارم و می خوانم شور زیستن را

دوست دارم و می خوانم بهار را

دوست دارم و می خوانم تابستان را

فصلی که در آن زاده شدم...‌

روبردسنوس

برگردان:زهرا تعمیدی

سانیا سالاری