به گزارش افکارنیوز،

جواد عزتی با انتشار این عکس نوشت:

حافظ اسرار الهى کَس نمیداند، خموش

از که میپُرسى که دور روزگاران راچه شد.

 

جواد عزتی