به گزارش افکارنیوز ، سلفی عادل فردوسی پور همراه مریم مومن را مشاهده می کنی.

 

فردوسی پور