به گزارش افکارنیوز،

فریبا کوثری با انتشار این عکس نوشت:

اگر دنبال آرامش هستی با هر کسی درد دل نکن و همه چیز زندگیت را نگو وقایع زندگی تو مال خودت است پس پیش خودت نگهدار آرامش می خواهی با شخصی که مخالف توست زیاد بحث نکن به حرف هایی که می زند فقط گوش کن آرامش می خواهی همیشه از خودت و بقیه عصبانی نشو آرامش می خواهی با شخصی حرف بزن که ذهن و عقل ثروتمندی دارد آرامش می خواهی کتاب بخوان کتاب ها چیز هایی به ما می آموزند که عمری در دهن ما سوالهایی بوده و پاسخ آنها در کتاب جستجو کن.