به گزارش افکارنیوز،

مهران احمدی با انتشار این عکس نوشت: 
سوختیم و دود نکردیم

مهران احمدی