به گزارش افکارنیوز،

محمدحسین میثاقی با انتشار این عکس نوشت: کوچینگ.

 

محمدحسین میثاقی