به گزارش افکارنیوز،

غزل شاکری با انتشار این عکس نوشت: شاید اگر عمری باقی باشد اینگونه شویم.

 

غزل شاکری