به گزارش افکارنیوز،

طناز طباطبایی با انتشار این عکس نوشت:

و تمام...

تجربه‌ای ناب و به یاد موندنی، کنار یک گروه دوست داشتنی

و رضا ثروتی درخشان ، به قول اصغر پیران این کار مثل زندگی بود، همه چیز داشت و فقط یک چیز نداشت چرخش دکور که به راستی اگر اتفاق می‌ افتاد غنای مفهومی و بصری نمایش صد چندان می‌شد.

همه‌گی خسته نباشید کیف کردم کنار تک تکتون.

طناز طباطبایی