به گزارش افکارنیوز،

علی ضیاء با انتشار این عکس نوشت: به گرمای خرما پزان دست هایت زمین مجال رسیدن نمیدهد.

 

علی ضیا