به گزارش افکارنیوز،

لیلا بلوکات با انتشار این عکس نوشت:

دوران هجر گذشت و ما هنوز زنده ایم در حیرتم من ازین سخت جانی خویش.

 

لیلا بلوکات