به گزارش افکارنیوز ، شیلا خداداد با انتشار این عکس نوشت:

من در دنیایی زندگی میکنم که تمام تعصبات مردانه غیرت است و تعصبات زنانه حسادت... 

که تمام قولهای جهان فقط اگر مردانه باشد ارزش ایستادن به پایش را دارد و بس..

 

شیلا خداداد