به گزارش افکارنیوز،

پدرام کریمی با انتشار این عکس نوشت: خیلی خوشحالم از اینکه تو به دنیا اومدی...

 

پدرام کریمی