به گزارش افکارنیوز،

کمند امیر سلیمانی با انتشار این عکس نوشت:

مادامی که سیب با چوب باریکش به درخت متصل است همه عوامل در جهت رشدش در تلاشند....

باد باعث طراوتش میشود

آب باعث رشدش میشود

و آفتاب پختگی و کمال میبخشد

اما به محض منقطع شدن از درخت

و جدایی از اصل

آب باعث گندیدگی

باد باعث پلاسیدگی

و آفتاب باعث پوسیدگی و از بین رفتن طراوتش میشود.

مراقب وصل بودن به اصالتمان باشیم که انسانیمان از بین نرود.

عکس از دوست خوبم کورش جوان.

کمند امیرسلیمانی