به گزارش افکارنیوز،

الهام حمیدی با انتشار این عکس نوشت:

خوشبینی

آهنربای خوشبختی است؛

اگرمثبت باشید و مثبت بمانید

انسان ها و اتفاقات مثبت به سوی

شما جذب خواهند شد

#خوشبختی #الهام_حمیدی #انرژی_مثبت

الهام حمیدی