به گزارش افکارنیوز،

خسرو احمدی با انتشار این عکس نوشت:

یک عکس قدیمی که تازه بدسم رسید.

انگار واسه خودمون جوجه لاتی بودیم یقه رو نیگاه.

 

خسرو احمدی