به گزارش افکارنیوز،

سوسن حسنی دخت با انتشار این عکس نوشت:

روز وصل دوستداران یاد باد

یاد باد آن روزگاران یاد باد.چقدر دلتنگ آن روزهای پر از هیجان و نشاطم.

 

سوسن حسنی دخت