ساغی بلیغ عکاس سینما این عکس را با توضیح زیر منتشر کرد:

«فاطمه گودرزی و دخترشون آوا گنجی عزیزم اولین جشنواره سینما تورز در جزیره کیش»

 

فاطمه گودرزی