به گزارش افکارنیوز،

شهره سلطانی با انتشار این عکس نوشت:

یک آرزو که براش تاریخ تعیین بشه، میشه هدف .یک هدف که به مراحل کوچکتر تبدیل بشه، میشه برنامه . یک برنامه که با عمل همراه بشه، میشه واقعیت!

امیدوارم با برنامه درست کم کم همه امون ب آرزوها و اهدافمون برسیم

#شهره_سلطانی

#برنامه#هدف#آرزو#عمل#اهل_عمل_باشیم

شهره سلطانی