به گزارش افکارنیوز،

ساقی بلیغ عکاس سینما باانتشار این عکس نوشت:

آسانسور طور با بهرام رادان عزیز، همسفر جان.

 

بهرام رادان