به گزارش افکارنیوز،

مارال فرجاد با انتشار این عکس نوشت:

فیلم سینمایی زنبور کارگر.

حمید فرخ نژآأ