به گزارش افکارنیوز،

ساقی بلیغ عکاس سینما باانتشار این عکس نوشت: پدر دختری.

 

مهراب قاسم خانی