به گزارش افکارنیوز،

امیرمحمد متقیان با انتشار این عکس نوشت:

رنجیدن از حقیقت، بهتر از تسکین با دروغ است...

خالد حسینی

امیرمحمد متقیان