به گزارش افکارنیوز،

در حالی که گرما امان از ما بریده، «نیکول کیدمن» در زمستان استرالیا در حال اسکی بازی کردن است!

 

 

نیکول کیدمن