به گزارش افکارنیوز،

سحر قریشی نوشت:

پیروزى همیشه به معنای اول بودن نیست. پیروزى به معنای بهتر شدن شما نسبت به قبل است.

 

سحر قریشی